Individuele wiskunde bijles Den Haag

bijles rekenen

bijles natuurkunde    scheikunde

1·2·3 bijles is o.a. gespecialiseerd in het vak wiskunde tot en met het niveau van het eindexamen van havo en vwo.
Dit geldt voor wiskunde A, B, C en D.

Zeker voor het vwo geldt dat enig inzicht is vereist.
Vaak is het begrip er na de uitleg van de stof er wel, maar blijft het zelf doen het probleem.
Wij leggen dan ook niet alleen maar uit, maar wij zorgen er tevens en vooral voor dat de leerling zich de juiste vragen gaat stellen om tot het goede antwoord te kunnen komen. 
Eventuele achterstanden in basiskennis worden uiteraard zo snel mogelijk ingehaald.

De bijles duurt meestal 1 uur, en de leerling kan dat uur ook voor andere vakken gebruiken, dus er kan bijvoorbeeld ook gewerkt worden aan scheikunde of natuurkunde als dat nodig of gewenst is.

 

impressie bijles wiskunde in Den Haag

-