Individuele bijles rekenen Den Haag

Remedial Teaching rekenen

bijles wiskunde

1·2·3 bijles is o.a. gespecialiseerd in het vak rekenen voor de lagere school/basisschool.

Getalinzicht, getalgevoel, het automatiseren van tafels, het optellen en aftrekken onder de 10-20 - het is allemaal belangrijk rekengereedschap.
Maar ook is het belangrijk dat uw kind voor rekenen de juiste strategieën aanleert en gebruikt.
Zelf bedachte manieren van rekenen werken misschien wel even op de korte termijn, maar later geven die vaak alleen maar meer problemen.

Ik zorg er op een speelse manier voor dat uw zoon of dochter beter leert rekenen - en de juiste strategieen hanteert.

Ik werk voornamelijk met kinderen vanaf groep 6.

Daarnaast oefen ik met leerlingen voor de Cito-toets in groep 7 en 8, oftewel Cito-training.

De bijles duurt meestal 1 uur, en de leerling kan dat uur ook voor andere vakken gebruiken, dus er kan bijvoorbeeld ook gewerkt worden aan werkwoordspelling als dat nodig of gewenst is.

 

impressie bijles rekenen in Den Haag

-