1 op 1 bijles scheikunde in Den Haag

bijles natuurkunde    wiskunde

1·2·3 bijles is o.a. gespecialiseerd in het vak scheikunde tot en met het niveau van het eindexamen van havo en vwo.

Zeker voor het vwo geldt dat enig inzicht is vereist.
Vaak is er wel begrip na de uitleg op school, maar blijft het zelf doen het probleem.
Naast het uitleggen van de stof zorgen wij er vooral voor dat de leerling zich de juiste vragen gaat stellen om tot het goede antwoord te kunnen komen. 

Eventuele achterstanden in basiskennis worden uiteraard zo snel mogelijk ingehaald.

De bijles duurt meestal 1 uur, en de leerling kan dat uur ook voor andere vakken gebruiken, dus er kan bijvoorbeeld ook gewerkt worden aan natuurkunde of wiskunde als dat nodig of gewenst is.

 

impressie bijles

-